Årsplaner

Oversigt over mine årsplaner

Her finder du årsplaner for de fag jeg underviser i. I takt med at jeg får udbedret og evalueret mine tidligere årsplaner vil de også blive lagt på siden. Hvis du har ideer eller kommentarer til de enkelte årsplaner så send mig en email: .

Årsplaner bliver brugt som en rammer for årets planlægning, og gennemførsel og evaluering, men de er også samtidig med det levende arbejdsredskaber. Det vil sige der vil komme rettelser i form fx. nye materialer, undervisningstilbud som ikke var tilstede ved årets start og så vil de selvfølgelig også være påvirket af de elever som undervisningen er rettet imod.

Biologi
7. klasse HTML PDF ODT
8. klasse HTML PDF ODT
9. klasse HTML PDF ODT
Historie
3. klasse HTML PDF ODT
4. klasse HTML PDF
5. klasse HTML PDF ODT
6. klasse HTML PDF ODT
7. klasse HTML PDF ODT
8. klasse HTML PDF ODT
9. klasse HTML PDF ODT
Matematik
2. klasse HTML PDF ODT
3. klasse Google docs
Natur og teknologi
1. klasse HTML PDF ODT
2. klasse HTML PDF ODT
3. klasse HTML PDF ODT
4. klasse HTML PDF ODT
5. klasse HTML PDF ODT
6. klasse HTML PDF ODT
Samfundsfag
8. klasse HTML PDF ODT
9. klasse HTML PDF ODT
Kristendom
9. klasse HTML PDF ODT